معماری
سرخط خبرها
خانه >>> معرفی دانشگاه ها و امکانات >>> خوابگاههای دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران
پاسخنامه تشریحی و تحلیلی کنکور تجربی96

خوابگاههای دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران

خوابگاههای دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران

خوابگاههای دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران:

خوابگاههای برادران
خوابگاه وصال شیرازی:
در سال 1379 به مساحت 1500 مترمربع در 4 طبقه احداث گردید. این ساختمان در بلوار کشاورز – خیابان وصال شیرازی – کوچه شاهد – پلاک 4 واقع است.
خوابگاه وصال شیرازی
این ساختمان جنوبی و دارای 44 اتاق (هر طبقه 11 اتاق) با ظرفیت 152 نفر (اتاق های 2، 3 و4 نفره) برای دانشجویان کارشناسی احداث گردید. هر طبقه به دو قسمت شمالی با 5 اتاق و جنوبی با 6 اتاق تقسیم می شود. در هرطبقه 6 سرویس بهداشتی و 2 آشپزخانه وجود دارد که در هر طرف شمالی و جنوبی 2 سرویس و در جلوی پله ها نیز 2 سرویس بهداشتی وجود دارد. طبقه همکف، دارای 2 سالن مطالعه و طبقه زیرزمین دارای نمازخانه و سالن تلویزیون، سایت رایانه و سالن ورزشی می باشد. اتاق های ضلع شمالی آفتابگیر و ضلع جنوبی روبه سایه هستند. ساختمان در هر طبقه مجهز به 2 یخچال، 2 اجاق گاز، آب سردکن بوده و تلفن کارتی در طبقه همکف قرار دارد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
ضلع شمالی: اتاق های شماره 101 و 104 (3 نفره)، 102و 105 (4 نفره) و 103 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره 106،107و111 (3 نفره)، 108، 109و110 (4 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
ضلع شمالی: اتاق های شماره 201 و 204 (3 نفره)، 202و 205 (4نفره) و 203 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره 206،207و211 (3نفره)، 208، 209 و210 (4 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
ضلع شمالی: اتاق های شماره 301 و 304 (3 نفره)، 302و 305 (4 نفره) و 303 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره 306،307و 311 (3 نفره)، 308، 309و 310 (4 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:
ضلع شمالی: اتاق های شماره 401 و 404 (3 نفره)، 402و 405 (4 نفره) و 403 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاقها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره 406،407و 411 (3نفره)، 408، 409و 411 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.

خوابگاه16 آذر:

در سال 1332 به مساحت 1200 مترمربع در5 طبقه احداث گردید. این خوابگاه در میدان انقلاب – خیابان 16آذر- کوچه پارسی– پلاک 9 قرار دارد و دارای 24 اتاق با ظرفیت 96 نفر (اتاق ها 4 نفره) می باشد.
 خوابگاه16 آذر
هر طبقه دارای 6 اتاق می باشد و در هر طبقه آشپزخانه در ابتدای راهرو، سرویس های بهداشتی و حمام در انتهای راهرو (ضلع غربی) و در طبقه همکف نمازخانه با مساحت 50 مترمربع، سالن تلویزیون و در طبقه آخر سالن مطالعه قرار دارد. اتاق ها مجهز به یخچال و ساختمان دارای تلفن کارتی، آسانسور، آب سردکن بوده و به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. این خوابگاه در نزدیکی پردیس مرکزی دانشگاه می باشد و سالن بدنسازی و فوتسال در مجاورت آن واقع شده است.
طبقه اول:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ا تا 6 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 7 تا 12 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه سوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 13 تا 18 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه چهارم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 19 تا 24 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.

خوابگاه رودکی:

این خوابگاه یکی از قدیمی ترین خوابگاه های دانشگاه تهران در سطح شهر است که ساختمان آن شمالی و در 6 طبقه می -باشد. این خوابگاه در میدان انقلاب- خیابان قدس– کوچه قاسم امیر شاهی– پلاک 4و6 واقع است
خوابگاه رودکی
و دارای 31 اتاق با ظرفیت 159 نفر می باشد. سالن مطالعه، نمازخانه و سالن تلویزیون در طبقه پنجم قرار دارد. اتاق ها به صورت شمالی و جنوبی هستند، اتاق های شمالی رو به سایه و اتاق های جنوبی آفتابگیر می باشند. در هرطبقه یک آشپزخانه و سرویس بهداشتی در وسط راهرو، و 14 حمام و 4 سرویس بهداشتی در زیر زمین دارد. هر طبقه مجهز به 2 یخچال و اجاق گاز بوده و تلفن کارتی در طبقه همکف قرار دارد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
اتاقهای شماره 102 و 103و 106(4 نفره)، اتاق های 104 و 105(3 نفره)، اتاق 107(8 نفره) و 101(10 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه دوم:
اتاقهای شماره 202 و 203 و 206 (4 نفره)، اتاقهای204 و 205 (3 نفره)، اتاق207 (8 نفره) و 201 ( 10نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم:
اتاق شماره 306 (4 نفره)، اتاق 305 (3 نفره)، اتاق 307 (8 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاقهای شماره 502 و 503و506 (4 نفره)، اتاقهای 504 و 505 (3 نفره)، اتاق 507 (8 نفره)و 501 (10 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه ششم:
اتاقهای شماره 602 و 603و 606 (4 نفره)، اتاقهای 604 و 605 (3 نفره)، اتاق607 (8 نفره) و 601 (10 نفره) در این طبقه قرار دارند.
خوابگاه شهدای دانشجو:
این ساختمان در سال 1388 به خوابگاه تغییر کاربری داده است. این خوابگاه در میدان انقلاب– خیابان قدس– ابتدای کوچه بهنام (سرنبش)- پلاک 19 واقع شده است که دارای 8 سوئیت و در4 طبقه– با زیرزمین و 29 اتاق با ظرفیت 126 نفر برای می -باشد. طبقه همکف آن دارای 3 سوئیت و هر سوئیت دارای آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام می باشد. در طبقه زیرزمین 6 حمام و 4 سرویس بهداشتی قرار دارد. هر سوئیت مجهز به 2یخچال و یک اجاق گاز بوده و این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
تعداد نفرات اتاق ها به شرح زیر می باشد:
اتاق های شماره 1/101- 1/102- 1/104- 102- 202- 205- 302- 402- 405 دارای ظرفیت 4 نفره می باشند.
اتاق های شماره 1/105- 101- 103- 201- 203- 206- 207- 301- 303- 401- 403- 406- 407 دارای ظرفیت 3 نفره می باشند.
اتاق شماره 1/103 دارای ظرفیت 5 نفره می باشد.
اتاق های شماره 208و 408 دارای ظرفیت 7 نفره می باشند.
اتاق های شماره 104- 204- 304- 404 دارای ظرفیت 8 نفره می باشند.
خوابگاه فارابی:
ساختمانی آپارتمانی که در سال 1388 به خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری داده است. این ساختمان در میدان انقلاب– ابتدای خیابان کارگر شمالی– بین ادواردبراوان و نصرت– کوچه مهر– پلاک 2 واقع و ساختمان جنوبی است. این خوابگاه حالتی سوئیتی دارد که در 4 طبقه – با زیرزمین و 16 اتاق با ظرفیت 44 نفر می باشد. هر طبقه دارای یک سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه می باشد. خوابگاه در طبقه اول دارای سالن مطالعه، نمازخانه و سالن تلویزیون و تلفن کارتی در طبقه همکف می باشد. هر طبقه مجهز به 2 یخچال، 2 اجاق گاز، یک آب سردکن بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه زیرزمین:
اتاق های شماره 01 تا 04 قرار دارند که 01- 02 آفتابگیر و 03- 04 رو به سایه هستند. اتاق های این طبقه 2 نفره می باشد.
طبقه دوم :
اتاق های شماره 201 (3 نفره)، 202- 203 (2 نفره) و 204 (5 نفره) قرار دارند که اتاق های 201- 202 آفتابگیر و 203- 204 رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 301 (3 نفره)، 302- 303 (2 نفره) و اتاق 304 (5 نفره) قرار دارند که اتاق های 301- 302 آفتابگیر و 303- 304 رو به سایه هستند.طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401 (3 نفره)، 402- 403 (2 نفره) و اتاق 404 (5 نفره) قرار دارند که اتاق های 401- 402 آفتابگیر و 403- 404 رو به سایه هستند
خوابگاه خوارزمی:
ساختمانی آپارتمانی که در سال 1388 به خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری داده است. این ساختمان در میدان انقلاب – ابتدای خیابان کارگر شمالی – بین ادواردبراوان و نصرت – کوچه مهر – پلاک 2 و روبروی خوابگاه فارابی واقع است و خود ساختمان شمالی و حالتی سوئیتی دارد که در 3 طبقه و 8 اتاق با ظرفیت 36 نفر می باشد. هر طبقه دارای 2 سرویس بهداشتی و آشپزخانه بوده و در طبقه همکف 5 حمام، سالن مطالعه، سالن تلویزیون و تنیس روی میز قرار دارد. تلفن کارتی در محوطه حیاط قرار دارد. هر طبقه مجهز به 2 یخچال ، 2 اجاق گاز بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
اتاق های شماره 101 (7 نفره)، اتاق 102 (4 نفره)، اتاق 103 (3 نفره)، اتاق 104 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 101 و 104 جنوبی و آفتابگیر، اتاق 102 و 103 شمالی و رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201 (7 نفره)، اتاق 202 (4 نفره)، اتاق 203 (3 نفره)، اتاق 204 (4 نفره). اتاق های 201 و 204 جنوبی و آفتابگیر ، اتاق 202 و 203 شمالی و رو به سایه هستند.
خوابگاه پرفسور حسابی:
این ساختمان در سال 1388 به خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری داده است. این خوابگاه که در میدان انقلاب– خیابان 16آذر– خیابان ادواردبراون– پلاک 9 واقع است، ساختمانی شمالی در 6 طبقه و 36 اتاق با ظرفیت 125 نفر می باشد. هر طبقه دارای 6 اتاق و سرویس بهداشتی بوده حمام و آشپزخانه آن در وسط هر طبقه قرار دارد. سالن تلویزیون، مطالعه، نمازخانه و 5 حمام در زیرزمین خوابگاه قرار دارد. ساختمان خوابگاه دارای اتاق های 3، 4و 5 نفره و هر اتاق مجهز به یخچال بوده و در هرطبقه اجاق گاز، آب سردکن قراردارد. خوابگاه دارای آسانسور و به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
اتاق های شماره 101 – 102- 105 (5 نفره)، اتاق های شماره 103- 106 (3 نفره)، اتاق 104 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 101 – 102 و 106 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 103 تا 105 جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201- 202- 205 (5 نفره)، اتاق های 203- 206 (3 نفره) و اتاق 204 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 201 – 202 و 206 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 203 تا 205 جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 301- 302- 305(5 نفره)، اتاق های 303- 306 (3 نفره)و اتاق 304 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 301 – 302 و 306 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 303 تا 305 جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره 501- 502- 505(5 نفره)، اتاق های 503- 506 (3 نفره) و اتاق 504 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 501 – 502 و 506 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 503 تا 505 جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه ششم:
اتاق های شماره 601- 602- 605 (5 نفره)، اتاق های 603- 606 (3 نفره) و اتاق 604 (4 نفره) قرار دارند که اتاقهای 601 – 602 و 606 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 603 تا 605 جنوبی و آفتابگیر می باشد.خوابگاه عطار:
خوابگاه عطار که در میدان انقلاب– خیابان قدس– کوچه فردانش- پلاک 12 واقع است از 5 سال قبل بعنوان خوابگاه دانشجویی مورد استفاده قرار گرفت. این خوابگاه دارای دو بال غربی و شرقی می باشد.
بال غربی:
بال غربی این خوابگاه در 6 طبقه و دارای 25 اتاق با ظرفیت 95 نفر می باشد. این بال دارای 6 سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال و اجاق گاز می باشد. در طبقه اول این بال سالن مطالعه قرار دارد.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201 – 202- 203 (3 نفره)، 204 (4 نفره) و 205 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم :
اتاق های شماره 301 – 302- 303 (3 نفره)، 304 (4 نفره) و 305 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401 – 402- 403 (3 نفره)، 404 (4 نفره) و 405 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره 501 – 502- 503 (3 نفره)، 504 (4 نفره) و 505 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه ششم:
اتاق های شماره 601 – 602- 603 (3 نفره)، 604 (4 نفره) و 605 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
بال شرقی:
بال شرقی خوابگاه عطار در 5 طبقه و دارای 21 اتاق باظرفیت 77 نفر می باشد. این بال دارای 9 سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال، اجاق گاز می باشد.
طبقه اول:
اتاق های شماره 102- 103 (3 نفره)، 103 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201- 202- 204- 205 (3 نفره) و 203- 206 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 301- 302- 304- 305 (3 نفره) و 303- 306 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401- 401- 404- 405 (3 نفره) و 403- 406 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
خوابگاه قدس:
در سال 1377 به مساحت 1500 مترمربع در 5 طبقه احداث گردید. این خوابگاه در خیابان قدس– کوچه آذین – پلاک 14 (28 قدیم) واقع است و دارای 45 اتاق با ظرفیت 155 نفر می باشد. خوابگاه قدس، ساختمان جنوبی می باشد و در هر طبقه 9 اتاق و در کل 30 اتاق 4 نفره و 10 اتاق 2 نفره و 5 اتاق 3نفره دارد. در درب وروردی هر طبقه 2 آشپزخانه و سرویس بهداشتی وجود دارد. در طبقه همکف سالن مطالعه، سایت رایانه و نمازخانه با مساحت 40 مترمربع و در زیرزمین 10 حمام قرار دارد. ساختمان در هر طبقه مجهز به 2 یخچال، 2اجاق گاز، آب سردکن بوده و ساختمان دارای 2 تلفن کارتی در طبقه همکف می باشد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
اتاق های شماره 101تا 105و 108- 107 (4نفره) ، اتاق های 104- 109 (2 نفره) و اتاق 106 (3نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201 تا 205 و 208- 207 (4نفره) ، اتاق های 204- 209 (2 نفره) و اتاق 206 (3نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 301 تا 305 و 308- 307 (4 نفره)، اتاق های 304- 309 (2 نفره) و اتاق 306 (3 نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401 تا 405 و 408- 407 (4 نفره)، اتاق های 404- 409 (2 نفره) و اتاق 406 (3 نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره 501 تا 505 و 508- 507 (4 نفره)، اتاق های 504- 509 (2 نفره) و اتاق 506 (3 نفره) در این طبقه می باشند.
خوابگاه حافظ:
این خوابگاه در خیابان انقلاب– نرسیده به پل کالج– ساختمان اداره فرهنگی– پلاک 990 واقع است و دارای 7 طبقه و 25 اتاق با ظرفیت 140 نفر می باشد. هر طبقه دارای یک سوئیت (با 4 اتاق) و یک اتاق بصورت جداگانه می باشد. هر طبقه دارای تلویزیون و آشپزخانه، سرویس بهداشتی و هر اتاق مجهز به یخچال بوده و تلفن کارتی در طبقه همکف قراردارد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است و دارای آسانسور می باشد. در طبقه دوم مرکز فرهنگی و سالن مطالعه قرار گرفته است.
طبقه چهارم:
اتاق شماره 401 (4 نفره )، 402 (6 نفره)، 403- 404 (5 نفره) و 405 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 404 و 405 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 401 تا 403 آفتابگیر و اتاق های 404 – 405 رو به سایه هستند.
طبقه پنجم:
اتاق شماره 501 (4 نفره)، 502 (6 نفره)، 503- 504 (5 نفره) و 505 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 504 و 505 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 501 تا 503 آفتابگیر و اتاق های 504 – 505 رو به سایه هستند.
طبقه ششم:
اتاق شماره 601 (4 نفره)، 602 (6 نفره)، 603- 604 (5 نفره) و 605 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 604 و 605 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 601 تا 603 آفتابگیر و اتاق های 604 – 605 رو به سایه هستند.
طبقه هشتم:
اتاق شماره801 (4 نفره)، 802 (6 نفره)، 803- 804 (5 نفره) و 805 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 804 و 805 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 801 تا 803 آفتابگیر و اتاق های 804 – 805 رو به سایه هستند.
طبقه نهم:
اتاق شماره 901 (4 نفره)، 902 (6 نفره)، 903- 904 (5 نفره) و 905 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 904 و 905 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 901 تا 903 آفتابگیر و اتاق های 904 – 905 رو به سایه هستند.
خوابگاه فردوسی:
این خوابگاه بصورت خودگردان و در 4 طبقه و 60 اتاق با ظرفیت 435 نفر برای مقطع کارشناسی می باشد. این خوابگاه در میدان فردوسی– خیابان موسوی– نرسیده به طالقانی– پلاک 76 واقع است که در هر طبقه دارای یک تلویزیون می باشد، سالن مطالعه و سایت رایانه در طبقه اول و نمازخانه و حمام در زیرزمین ساختمان قرار دارد. خوابگاه مجهز به یخچال، اجاق گاز، آب سردکن در هر سوئیت می باشد.
کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
    No matches
نکات انتخاب رشته کنکور 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس