معماری
سرخط خبرها
خانه >>> مشاوره رایگان کنکور >>> تغییر ظرفیت پذیرش روزانه در رشته و دانشگاه‌های پرطرفدار ریاضی 96
پاسخنامه تشریحی و تحلیلی کنکور تجربی96

تغییر ظرفیت پذیرش روزانه در رشته و دانشگاه‌های پرطرفدار ریاضی 96

تغییر ظرفیت پذیرش روزانه در رشته و دانشگاه‌های پرطرفدار ریاضی 96

نکات انتخاب رشته کنکور 96

ظرفیت دوره های روزانه در رشته ها و دانشگاه های پرطرفدار گروه ریاضی در کنکور 96 نسبت به کنکور 95 چه تغییری کرده است ؟

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال96

1

مهندسی برق

شریف

150

150

2

مهندسی برق

تهران

100

100

3

مهندسی برق

امیرکبیر

120

110

4

مهندسی برق

علم و صنعت

120

120

5

مهندسی برق

خواجه نصیر الدین طوسی

120

120

6

مهندسی برق

شهید بهشتی

60

110 (عباسپور)

7

مهندسی برق

صنعتی اصفهان

170

180

8

مهندسی برق

شیراز

80

90

9

مهندسی برق

فردوسی مشهد

120

100

10

مهندسی برق

شهید چمران اهواز

55

45

11

مهندسی برق

تبریز

84

84

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال96

1

مهندسی مکانیک

شریف

90

90

2

مهندسی مکانیک

تهران

120

120

3

مهندسی مکانیک

امیرکبیر

105

70

4

مهندسی مکانیک

علم و صنعت

95

105

5

مهندسی مکانیک

خواجه نصیر الدین طوسی

110

110

6

مهندسی مکانیک

صنعتی اصفهان

130

140

7

مهندسی مکانیک

شیراز

70

70

8

مهندسی مکانیک

فردوسی مشهد

85

70

9

مهندسی مکانیک

شهید چمران اهواز

60

65

10

مهندسی مکانیک

تبریز

75

48

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال96

1

مهندسی عمران

شریف

90

75

2

مهندسی عمران

تهران

90

90

3

مهندسی عمران

امیرکبیر

70

65

4

مهندسی عمران

علم و صنعت

55

60

5

مهندسی عمران

خواجه نصیرالدین طوسی

65

65

6

مهندسی عمران

صنعتی اصفهان

80

85

7

مهندسی عمران

شیراز

20

20

8

مهندسی عمران

فردوسی مشهد

35

30

9

مهندسی عمران

شهید چمران اهواز

40

45

10

مهندسی عمران

تبریز

67

78

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال96

1

مهندسی کامپیوتر

شریف

60

60

2

مهندسی کامپیوتر

تهران

60

60

3

مهندسی کامپیوتر

امیرکبیر

85

75

4

مهندسی کامپیوتر

علم و صنعت

55

55

5

مهندسی کامپیوتر

خواجه نصیرالدین طوسی

50

60

6

مهندسی کامپیوتر

شهید بهشتی

70

70

7

مهندسی کامپیوتر

صنعتی اصفهان

100

100

8

مهندسی کامپیوتر

شیراز

50

50

9

مهندسی کامپیوتر

فردوسی مشهد

70

70

10

مهندسی کامپیوتر

شهید چمران اهواز

45

45

11

مهندسی کامپیوتر

تبریز

42

42

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال96

1

مهندسی صنایع

صنعتی شریف

70

70

2

مهندسی صنایع

تهران

35

30

3

مهندسی صنایع

امیرکبیر

65

55

4

مهندسی صنایع

علم و صنعت

50

60

5

مهندسی صنایع

خواجه نصیرالدین طوسی

40

50

6

مهندسی صنایع

صنعتی اصفهان

70

90

7

مهندسی صنایع

شیراز

8

مهندسی صنایع

فردوسی مشهد

30

30

9

مهندسی صنایع

شهید چمران اهواز

10

مهندسی صنایع

تبریز

24

24

حتما بخوانید:  برنامه‌ریزی برای پیشرفت در تابستان

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال 96

1

مهندسی شیمی

شریف

100

100

2

مهندسی شیمی

تهران

60

65

3

مهندسی شیمی

امیرکبیر

60

55

4

مهندسی شیمی

علم و صنعت

45

55

5

مهندسی شیمی

خواجه نصیر الدین طوسی

6

مهندسی شیمی

شهید بهشتی

7

مهندسی شیمی

صنعتی اصفهان

100

65

8

مهندسی شیمی

شیراز

35

35

9

مهندسی شیمی

فردوسی مشهد

60

40

10

مهندسی شیمی

شهید چمران اهواز

11

مهندسی شیمی

تبریز

18

27

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال 96

1

مهندسی هوافضا

شریف

70

75

2

مهندسی هوافضا

تهران

3

مهندسی هوافضا

امیرکبیر

60

50

4

مهندسی هوافضا

علم و صنعت

5

مهندسی هوافضا

خواجه نصیر الدین طوسی

35

40

6

مهندسی هوافضا

شهید بهشتی

20

7

مهندسی هوافضا

صنعتی اصفهان

8

مهندسی هوافضا

شیراز

9

مهندسی هوافضا

فردوسی مشهد

24

24

10

مهندسی هوافضا

شهید چمران اهواز

11

مهندسی هوافضا

تبریز

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال 96

1

مهندسی معماری

شریف

2

مهندسی معماری

تهران

50

50

3

مهندسی معماری

امیرکبیر

4

مهندسی معماری

علم و صنعت

30

34

5

مهندسی معماری

خواجه نصیر الدین طوسی

6

مهندسی معماری

شهید بهشتی

20

25

7

مهندسی معماری

صنعتی اصفهان

8

مهندسی معماری

شیراز

25

20

9

مهندسی معماری

فردوسی مشهد

25

25

10

مهندسی معماری

شهید چمران اهواز

30

35

11

مهندسی معماری

تبریز

18

24

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال 96

1

مهندسی پزشکی

شریف

2

مهندسی پزشکی

تهران

20

3

مهندسی پزشکی

امیرکبیر

90

90

4

مهندسی پزشکی

علم و صنعت

5

مهندسی پزشکی

خواجه نصیر الدین طوسی

6

مهندسی پزشکی

شهید بهشتی

7

مهندسی پزشکی

صنعتی اصفهان

8

مهندسی پزشکی

شیراز

9

مهندسی پزشکی

فردوسی مشهد

10

مهندسی پزشکی

شهید چمران اهواز

11

مهندسی پزشکی

تبریز

21

ردیف

نام رشته

نام دانشگاه

ظرفیت رشته سال 95

ظرفیت رشته سال 96

1

مهندسی مواد و متالورژی

شریف

60

65

2

مهندسی مواد و متالورژی

تهران

60

60

3

مهندسی مواد و متالورژی

امیرکبیر

60

50

4

مهندسی مواد و متالورژی

علم و صنعت

84

84

5

مهندسی مواد و متالورژی

خواجه نصیر الدین طوسی

35

35

6

مهندسی مواد و متالورژی

شهید بهشتی

7

مهندسی مواد و متالورژی

صنعتی اصفهان

75

80

8

مهندسی مواد و متالورژی

شیراز

40

45

9

مهندسی مواد و متالورژی

فردوسی مشهد

55

50

10

مهندسی مواد و متالورژی

شهید چمران اهواز

40

45

11

مهندسی مواد و متالورژی

تبریز

42

42

حتما بخوانید:  نکات اساسی در مرور کردن

استخراج : سجاد کریمی – وحید راد 

رشته و دانشگاه‌های پرطرفدار ریاضی 96

کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:
نکات انتخاب رشته کنکور 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس